● De suplessen/activiteiten van Pro-Sup worden begeleid door gediplomeerde en ervaren instructeurs.

● De deelnemer dient ten alle tijden de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen. De gevolgen van het niet opvolgen van aanwijzingen van de instructeur zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

● De deelnemer is bekend met het feit dat deelname aan deze suplessen / wave clinics bepaalde risico’s met zich meebrengen. De deelnemer neemt op eigen risico deel aan deze lessen/clinics.

● Pro-Sup is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel opgelopen of toegebracht door de deelnemer. Tenzij de schade of het letsel te wijten is aan opzettelijke schuld van één van de instructeurs van Pro-Sup.

● Pro-Sup voorziet de deelnemer van drijfvest wanneer zwemvaardigheid van de deelnemer nihil is. Zwemdiploma A is verplicht.

● De deelnemer zet bij aanvang les/clinic een handtekening op het algemene overzicht en verklaart hiermee de voorwaarden die gelden te hebben gelezen.

● De SUP-rittenkaart is één seizoen geldig.

● De SUP-rittenkaart is persoonsgebonden.